Tyto stránky používají k personalizaci, poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Co jsou to cookies
 
 

Servis a reklamace

Dne 01.01.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb.

Firma XTline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců od zakoupení zboží (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místo reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném a neporušeném balení.
Zásilka musí obsahovat: reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Lhůty

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit).

Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením).
Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám, lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřená sleva z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže
  1. výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
  2. výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
  3. k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby, nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
  4. výrobek byl poškozen působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
  5. vady výrobku byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
  6. výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Ostatní značky skupiny XTline nářadí

  • Komelon
  • KDS
  • Libelle
  • Corona