Muzikanti dětem

Společnost XTline se stala sponzorem charitativního projektu Muzikanti dětem. Muzikanti dětem je projekt, který se zabývá pomocí všem
zdravotně, pohybově nebo jinak tělesně či mentálně postiženým dětem a mládežy. A to sice formou charitativního koncertu, který se koná
na náměstí ve Velkém Meziříčí v jarním období. Více zde: www.muzikantidetem.cz

Ostatní značky skupiny XTline nářadí

  • Enco
  • GK
  • Kubala
  • KDS
  • Irwin